TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, borsa yatırımcıları için bir hisseden elde edilen kardan pay alma hakkıdır. Temettü, hissedarı olunan şirketin yıllık net dönem karı üzerinden pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen tutar olarak tanımlanmaktadır.

Temettü bir diğer adıyla kar payı, nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtılabilir. Bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdiğinde kar payını pay senedi olarak dağıtır. Nakit olarak dağıtılması halinde ödeme peşin veya taksitler halinde yapılabilir. Şirket ortakları dışında intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına kadar pay dağıtılabilir. Ancak önce pay sahiplerinin temettü yerini alması şarttır. Ayrıca pay sahiplerine dağıtılan kar payının dörtte birini aşamaz.

borsa_istanbul_3

Bir Hisse Temettü Verirse Ne Olur, Fiyatı Düşer Mi?

Borsada işlem gören şirketlerin kar payı nakit ya da hisse senedi şeklinde yaptığı temettü ödemeleri birçok yatırımcıyı o hisseyi satın almaya teşvik edebilir. Borsa yatırımcısı için temettü; Bu doğrultuda bir şirketin yaptığı kar oranı arttıkça hissedarlarına dağıtacağı kar oranı da yükselebilir. 

Temettü diğer adıyla kar payı, şirketin varlıklarından, kasasından çıkan bir parayı temsil ettiği için, genellikle hisse başına ödenen temettü tutarı kadar hisse fiyatı da düşer. Bu olay her borsa ve her hisse senedi için geçerlidir.

Temettü tutarı toplam olarak duyulabileceği gibi pay senetlerinin borsa işlemlerinde dikkate alınan nominal değeri olan 1 TL üzerinden de duyrulabilir. Örneğin sermayesi 100 milyon lira olan ve toplamda 20 milyon lira temettü ödemeye karar veren bir şirket, 1 TL nominal değerli her pay senedine 20 kuruş temettü ödemesi yaparsa, elinde bu şirkete ait 100 adet pay senedi olan yatırımcı bu durumda 20 TL temettü almaya hak kazanır. Vergi düzenlemelerindeki istisnalar hariç bireysel yatırımcılar için yüzde 15'lik stopaj kesildikten sonra temettü geliri elde edilmiş olur.

borsa_istanbul_5

Her Hisse Temettü Verir Mi, Temettü Kimlere Verilir?

Borsada işlem gören şirketler ilgili dönemde kar etmiş olsalar dahi, temettü dağıtmayabilirler. Geleneksel olarak kar payı dağıtan şirketler olduğu gibi kar payı dağıtmama kararı alan şirketler de olabilir. Temettü kararı yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunda alınır. Borsada işlem gören ortaklıklarda kar payı, tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Kar payı alabilmek için mutlaka kar payının ödemesinin yapıldığı gün o pay senedinin elinizi bulundurmanız şarttır.

Editör: Nurseli Fırat