Resmi Gazete 8 Mart 2024 tarihli kararları araştırılıyor. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? Atama kararları, yönetmelikler ve tebliğlerin günlük olarak yayınlandığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında,

resmi gazete aa

bazı yönetmelik değişiklikleri yer alırken, Anayasa Mahkemesinin 21/11/2023 Tarihli ve 2020/1413 Başvuru Numaralı Kararı'naa ilişkin detaylar da 8 Mart 2024 32483 Sayılı Resmi Gazete'de bulunuyor. Cumhurbaşkanı kararları ve atamaların yer aldığı 8 Mart 2024 Resmi Gazete Kararları..

resmi gazete (8)

8 MART RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Muş Alparslan Üniversitesi Manda Yetiştiriciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAN-MER) Yönetmeliği
–– Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2023 Tarihli ve 2020/1413 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Editör: Nurseli Fırat